Kumala Panghegar

Bandung, Indonesia

Min Price

Kumala Panghegar

4 star hotel
Jalan Asia Africa 140
Bandung , Indonesia map
Jumlah kamar (?)

Reservation (?)


Overview

Kumala Panghegar provides Bandung accommodation combining attractive rates and quality.

Facilities

Lihat semua perlengkapan

Room Facilities

Lihat semua perlengkapan

© Copyright 2022. trackpacking.com